Μεταβολές σχολικών μονάδων Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2016–2017

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.