Διευκρινίσεις σχετικά με τον διπλασιασμό μοριοδότησης μόνιμων εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες (Ν.4283/2014) ενόψει των μεταθέσεων σχολικού έτους 2015-2016

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.