Συνάντηση των Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. και της Ο.Λ.Μ.Ε. με τον Υπουργό Παιδείας στις 17/2/2016 κατά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Δελτίο τύπου Δ.Ο.Ε.