Αλλαγή στις αρμοδιότητες των Σχολικών Συμβούλων σε σχέση με το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των σχολείων

ΦΕΚ 394/19-02-2016