Οδηγίες σχετικά με τις ιδρύσεις Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε. και Τμημάτων Ένταξης Π.Ε. & Δ.Ε. σχολικού έτους 2016-2017

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.