Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.