Ανακοίνωση ονομαστικού μοριακού πίνακα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ11 και ΠΕ70 Ειδικής Αγωγής, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

Μοριακός πίνακας Ειδικής Αγωγής 2015-2016