Ανακοίνωση ονομαστικού μοριακού πίνακα εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19/20, ΠΕ32, ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

Μοριακός πίνακας Γενικής Αγωγής 2015-2016