Ίδρυση Τμημάτων Ένταξης μέσω της κατάργησής τους!!!

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.