Υπόμνημα προς τον Υπουργό Οικονομίας σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Υπόμνημα ΑΔΕΔΥ