Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία

ΦΕΚ 847/2016 ΥΠ.Π.Ε.Θ.