Σχέδιο διάταξης για πρόσληψη αναπληρωτών

Το σχέδιο διάταξης ΥΠ.Π.Ε.Θ.