Κατάργηση σχολείων ΕΑΕΠ

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.