Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών

Εγκύκλιος Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους