Πρόσκληση εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06 , ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 & ΠΕ70 για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων εντός Π.ΥΣ.Π.Ε. διδακτικού έτους 2016-2017

Πρόσκληση εκπαιδευτικών

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας Γενικής Αγωγής

Αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας Ειδικής Αγωγής