Δελτίο τύπου για τη συνάντηση του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. με τον Διευθυντή του γραφείου του Υπουργού Παιδείας την Παρασκευή 17-06-2016

Δελτίο τύπου Δ.Ο.Ε.