Απόφαση 85ης Γενικής Συνέλευσης για τη φοίτηση στο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Σχολείο

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.