Δικαίωμα υποβολής αίτησης πρόσληψης ως αναπληρωτών, δασκάλων και νηπιαγωγών αποφοίτων Π.Α. και Σ.Ν. διετούς φοίτησης

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.