Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου Πληροφορικής

΄Εγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ.