Εφαρμογή απόφασης (790/2016) του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαίωμα σύνταξης των ανδρών με ανήλικο τέκνο ή ανάπηρη σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο στην ηλικία των 50 ετών και άνω με θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης (25ετία) στις 31 Δεκεμβρίου 2010

Επιστολή ΑΔΕΔΥ προς Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών