Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στις 27/07/2016 για οριστική τοποθέτηση – βελτίωση θέσης εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ60 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής (Α΄ φάση)

Η Ημερήσια Διάταξη