Αποσπάσεις εκπαιδευτικών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Ακαδημία Αθηνών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε Ιερές Μητροπόλεις και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Απόσπαση εκπαιδευτικού στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας