Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας στις 2/8/2016 για οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ06, ΠΕ11, ΠΕ16 και ΠΕ70 Γενικής Αγωγής (Β΄και Γ΄φάση)

Η Ημερήσια Διάταξη