Μεταβολές σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής Π.Ε.

Ιδρύσεις, συγχωνεύσεις, καταργήσεις Τμημάτων Ένταξης

Ιδρύσεις Ειδικών Νηπιαγωγείων και Ειδικών Δημοτικών Σχολείων