Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης