Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.