Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.