Διευκρινίσεις σχετικά με τη θητεία διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Π.Ε. & Δ.Ε. και Ε.Κ. καθώς και προϊσταμένων ολιγοθέσιων σχολικών μονάδων Π.Ε. – Διευκρινίσεις σχετικά με την κάλυψη θέσης διευθυντή σχολικών μονάδων στην περίπτωση συγχώνευσης

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.