Δηλώσεις προτίμησης σχολείων εκπαιδευτικών ΠΕ60

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης σχολικών μονάδων εκπαιδευτικών ΠΕ60 από άλλα ΠΥΣΠΕ, στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά, μέχρι την Τετάρτη 14/9 και ώρα 12.00. Μαζί θα γίνουν και οι αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ.

Λειτουργικά κενά ΠΕ60

Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης