Ανακοινοποίηση πινάκων συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ