Πρόσκληση Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών ΠΕ70 από άλλα ΠΥΣΠΕ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 70 με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2016-2017, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση στα λειτουργικά κενά της Α΄Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών (βλέπε συνημμένο πίνακα).

 Όλες οι δηλώσεις  μπορούν να υποβληθούν είτε αυτοπροσώπως ή από νόμιμα  εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στα γραφεία της Διεύθυνσης Α΄ Αθήνας είτε με φαξ στο 2105249696 ή  στο 2105248449 είτε με mail στο dipeaath@sch.gr έως την Τρίτη  20-09-2016 και ώρα 12.00 π.μ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ