Ανακοινοποίηση πινάκων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για συμπλήρωση ωραρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 19-20

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  32 (ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ  32( ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ)