Ανακοινώσεις Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για αίτηση ακύρωσης

Η αίτηση ακύρωσης Υ.Α. για Ολοήμερα Δημοτικά

Ανακοίνωση για παράταση προθεσμίας κατάθεσης ψηφοδελτίων για εκλογές αιρετών