Διευκρινίσεις για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον Ν.4415/2016

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.