Μείωση μαθητών σε τμήματα που φοιτούν μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.