Αναγνώριση προϋπηρεσίας στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.θ.