Διευκρινίσεις για την υλοποίηση του αντικειμένου της κολύμβησης

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.