΄Ελεγχος γνησιότητας αλλοδαπών τίτλων σπουδών

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης