Αποτελέσματα εκλογής αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.)

Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.