Εγκύκλιος του Ι.Ε.Π. για την περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.