Ανακοινώσεις Δ.Ο.Ε.

Ενέργειες Διευθυντών Εκπαίδευσης για τον εορτασμό Τριών Ιεραρχών

Κονδύλια λειτουργικών δαπανών – έκτακτο κονδύλιο θέρμανσης