Γνωμοδοτήσεις νομικής συμβούλου Δ.Ο.Ε.

Γνωμοδότηση για το ωράριο των εκπαιδευτικών

Γνωμοδότηση για ανάθεση αρμοδιοτήτων από Δήμους και Σχολικές Επιτροπές σε Διευθυντές