Μοριακοί πίνακες μεταθέσεων για οριστική τοποθέτηση-βελτίωση θέσης εντός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 2016-2017

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Μοριακός πίνακας Γενικής Αγωγής

Μοριακός πίνακας Ειδικής Αγωγής