Ανακοινώσεις Δ.Ο.Ε.

Ανακοίνωση για την εγκύκλιο εγγραφών στα νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2017-2018

Ανακοίνωση για την καταχώρηση στοιχείων σχετικά με τις κτηριακές υποδομές στο σύστημα myschool

Γνωμοδότηση Νομικής Συμβούλου για κτηριακές υποδομές