Κήρυξη απεργίας αποχής για τον νόμο επιλογής διευθυντών και την αξιολόγηση

Ανακοίνωση Δ.Ο.Ε.