Ανακοίνωση ΔΟΕ για τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών τον Σεπτέμβριο του 2014

Σύνταξη πληρεξούσιου για εκδίκαση αίτησης ακύρωσης