Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.