Νέα διευκρινιστική εγκύκλιος για υποψήφιους Διευθυντές

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.