Ανακοίνωση για συμμετοχή αιρετών σε συμβούλια επιλογής

Ανακοίνωση Δημοκρατικής Συνεργασίας Εκπαιδευτικών Π.Ε.