Υποβολή δήλωσης προτιμήσεων υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Ανακοίνωση Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας

Πίνακας σχολείων Α’ Αθήνας

΄Εντυπο δήλωσης 1

΄Εντυπο δήλωσης 2